Бүх мэдээ
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА
2022 / 07 / 27
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас “Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан “Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль, түүнийг дагалдан гарсан дүрэм, журмуудын хэрэгжилтийн судалгаа /үр дагаварт үнэлгээ/ хийх” ажлын зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-т заасныг үндэслэн шууд худалдан авах гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул уг ажлыг гүйцэтгэх саналаа ирүүлэхийг урьж байна.
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА
2022 / 07 / 07
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас “Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан “Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль, түүнийг дагалдан гарсан дүрэм, журмуудын хэрэгжилтийн судалгаа /үр дагаварт үнэлгээ/ хийх” ажлын зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-т заасныг үндэслэн шууд худалдан авах гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул уг ажлыг гүйцэтгэх саналаа ирүүлэхийг урьж байна.
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтын зар
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтын зар
2022 / 06 / 13
Монгол улсын Засгийн газар “Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих” төсөл”- Бүгд Найрамдах Польш Улсын хөнгөлттэй зээлээр Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр, Дорнод аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэж, шинээр барих төслийг хэрэгжүүлнэ. Төслийн барилга угсралтын ажилд дараах чиг үүрэг бүхий Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэнийг хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллуулна.
Санхүүгийн ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Санхүүгийн ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
2022 / 06 / 13
Монгол улсын Засгийн газар “Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих” төсөл”- Бүгд Найрамдах Польш Улсын нэн хөнгөлттэй зээлээр Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр, Дорнод аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэж, шинээр барих төслийг хэрэгжүүлнэ. Төслийн барилга угсралтын ажилд дараах чиг үүрэг бүхий Санхүүгийн ажилтан хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллуулна.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Шинэ мэдээ
    Их уншсан