БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
Хууль эрх зүй
Хэлэлцүүлэг
Өргөдөл гомдол
Холбоо барих
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
Бүртгүүлэх
Салбарын төсөлд санал авах

АШИГЛАЛТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ¬¬ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫГ БУУЛГАН ШИНЭЭР БАРИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ”-ЫН ШИНЭЧЛЭСЭН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төсөлд санал авах

Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авах

Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журмын төсөлд санал авах

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХИЙГ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ОЛГОХ, ТЭДГЭЭРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ

УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ/2019.10.15-2019.11.18/

Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл /2019.07.05-2019.08.06/

Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл /2019.04.01-2019.07.06/

“Байр зүйн тоон зураг, инженерийн дэд бүтэц, шугам сүлжээг мэдээллийн санд бүртгэх” журмын төсөлд санал авах тухай. /2018.11.15-2018.12.14/

“ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ. /2018.10.19-2018.11.20/

“ОРОН СУУЦ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ /2018.08.20-2018.09.20/

"БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨВӨГШЛИЙН АНГИЛАЛЫГ ЗОРИУЛАЛТ, ХҮЧИН ЧАДЛААР НЬ ТОГТООХ ДҮРЭМ"-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ. /2018.09.18-2018.10.18/