Утасны жагсаалт

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

                                                                                                                                                                  2020.12.16

 

 

Албан тушаал

Албан хаагчийн нэр

Утас

 

гар

өрөө

 

УДИРДЛАГА

1

Сайд

Б.Мөнхбаатар

99112721

320820

322

2

Дэд сайд

Э.Золбоо

99117165

261426

307

3

Төрийн нарийн бичгийн дарга

 

С.Магнайсүрэн

88110971

320528

312

 

АЖЛЫН АЛБА

4

Сайдын туслах

Б.Даваацэрэн

99035093

320820

322

5

Сайдын зөвлөх

Л.Батжаргал

Б.Пүрэвжав

Г.Цэрмаа

99118776

95094997

99280993

1125

323

6

Дэд сайдын туслах

С.Дөлгөөн

91112811

261426

308

7

Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах

П.Билгүүнтөр

99481122

261727

311

8

Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

Г.Ууганчимэг

Д.Тэмүгэ

 

 88082470

99196636

1125

323

9

Сайдын  жолооч

Ё.Ганчулуун

99039105

90096377

99868774

10

Дэд сайдын жолооч

Н.Өлзийтогтох

11

Төрийн нарийн бичгийн даргын жолооч

Н.Даваадорж

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

12

Газрын дарга

Д.Баярсайхан

99980469

1122

 

13

Салбарын сургалт, ажиллах хүчний бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч

А.Лхамсэржид

 

94358445

 

 

 

 

 

 

 

99278436

1124

318

14

Яамны хүний нөөцийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

 

15

 Өргөдөл, гомдол, шагнал, дотоод ажил  хариуцсан  шинжээч

Д.Гэрэлмаа

16

17

18

Бичиг хэргийн эрхлэгч

Архивч-операторч

Бичээч

Н.Пагмасүрэн

Б.Мөнхтуул

Ю.Нямсүрэн

99714365

88141494

99875837

310612

300

ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

19

Хэлтсийн дарга

Б.Нямдорж

88086005

 

 

20

Хот байгуулалт, газрын харилцааны салбарын эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч

Д.Монголжингоо

99186120

1136

314

21

Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарын эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан шинжээч

Б.Мягмардорж

99281316

22

Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарын эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Гантөр

95094380

СТАТИСТИК, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

23

Хэлтсийн дарга

Н.Нарантуяа

98081324

 

 

24

Салбарын цахим бодлого, мэдээллийн нэгдсэн сан хариуцсан шинжээч

Э.Ариунцэцэг

99013797

 

 

25

Салбарын суурь судалгаа, статистик мэдээлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Мөнхбаяр

88107926

 

 

26

Сүлжээний аюулгүй байдал, дотоод сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ц.Пүрэвдорж

88009885

 

 

 

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

 

27

Газрын дарга

Б.Гүнболд

98098098

 

317

28

Салбарын төлөвлөлт, тогтвортой хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах шинжээч

Д.Болормаа

99175142

305

1142

29

Салбарын бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч

О.Энхтуяа

99097431

30

Салбарын норм, норматив, техникийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

Б.Гандолгор

99000557

ОРОН СУУЦ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

31

Хэлтсийн дарга

Э.Батболд

99185499

1145

306

32

Орон сууцны төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан шинжээч

 

 

33

Ипотек, түрээсийн тогтолцоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

 

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС

34

Хэлтсийн дарга

Б.Алтайбаатар

88117164

1135

404

35

Гадаадын төсөл, хөтөлбөр, хамтын ажиллагаа хариуцсан шинжээч

Б.Анх-Оргил

94004433

1137

416

36

Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Энх-Амгалан

88110253

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР

37

Газрын дарга

Э.Ганхүү

99195448

1133

309

38

Төсвийн нэгдсэн төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч

С.Оюунжаргал

99068273

1132

313

39

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан шинжээч

 

 

40

Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжих төсөл хөтөлбөр хариуцсан шинжээч

Д.Баярмаа

88063318

41

Худалдан авах ажиллагаа, гэрээний хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ж.Орхонбаяр

99017228

САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС

42

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга бөгөөд Ерөнхий санхүүч

С.Должинсүрэн

99156055

 

317

43

Төрийн сангийн гүйлгээ баталгаажуулалт, тайлангийн нэгтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Э.Оюунчимэг

86096067

1131

112

44

Төрийн сангийн гүйлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Биндэрьяа

99258265

45

Хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ч.Амартүвшин

99093104

1177

415

46

Яамны санхүүгийн үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах нягтлан бодогч

П.Дэлгэрмаа

88111871

 

ХОТ, БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

47

Газрын дарга

Ц.Баярбат

99172040

 

 

48

Хот байгуулалтын нэгдсэн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч

Д.Бэлэгсайхан

99798665

1175

1171

413

414

49

Газрын харилцааны нэгдсэн  бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч

Г.Болормоо

99999691

50

Бүс нутаг, хот тосгоны эдийн засгийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

М.Гантөмөр

99089255

51

Геодези, зураг зүйн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

С.Болороо

99070345

52

Газрын кадастр, үнэлгээ, төлбөр, эдийн засгийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

Б.Гоёсайхан

99927343

53

Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

 

 

54

Хот тосгоны хөгжлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Нурбек

88107524

55

Орон зайн мэдээлэл, технологийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

 

 

БАРИЛГА, БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

 

56

Газрын дарга

Д.Гантулга

90123381

1155

316

57

Барилга байгууламжийн үйлдвэрлэлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч

 

 

 

 

58

Салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, өргөх байгууламжийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

 

 

1151

1152

319 А

59

Барилгын зураг төсөл, төлөвлөлтийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

Т.Батцэнд

99060164

60

Барилгын төсөв, үнэ бүрдлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн

С.Должинсүрэн

94186684

61

Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлт, чанар аюулгүй байдлын бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

О.Баярбаатар

99900532

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭЛТЭС

62

Хэлтсийн дарга

Д.Батзориг

88083442

1151

1152

319 А

63

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч

А.Энхтүвшин

99143640

64

Барилгын материалын чанар аюулгүй байдлын бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Дөлгөөн

91110240

 

НИЙТИЙН АЖ АХУЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

 

65

Газрын дарга

Г.Цогтсайхан

99095119

1166

315

66

НАА, инженерийн дэд бүтцийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч

М.Ням-Очир

99096681

1160

319 Б

67

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын  бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч

Р.Батчимэг

88014252

68

Хот, суурины бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн технологи, ашиглалт  үйлчилгээ хариуцсан шинжээч

П.Ганбаатар

99093488

69

Орон сууцны ашиглалт, үйлчилгээ хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

 

 

 

 

ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХЭЛТЭС

70

Хэлтсийн дарга

Д.Мөнхбаатар

99997384

405

1180

1181

71

Дулаан, ус хангамжийн дэд бүтцийн бодлого зохицуулалт хариуцсан шинжээч

Э.Бат-Эрдэнэ

90123381

72

Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ, усны барилга байгууламжийн бодлого зохицуулалт хариуцсан шинжээч

 

 

73

Цахилгаан хангамж, автоматик, холбоо-дохиоллын бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ү.Бадамсүрэн

99098901

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ  ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

74

Газрын дарга

О.Лхагвацэдэн

99113844

1199

1190

320

75

Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан  ахлах шинжээч

Ц.Бор

 

99172326

76

Орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах шинжээч

Б.Оюунчимэг

99194636

77

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан шинжээч

Ц.Ууганбаяр

88086654

78

Хот байгуулалт, газрын харилцаа, геодези зураг зүйн бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  хариуцсан шинжээч

С.Золжаргал

99999135

79

Салбарын үйл ажиллагааны дотоод аудит хариуцсан шинжээч

Ж.Түвшрэх

99058029

 

 

-------------------0о0----------------

Шинэ мэдээ
Их уншсан