Хот, сууриныг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн танилцуулга /Монгол/

  0
  3308
  Хот, сууриныг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн танилцуулга /Монгол/

  Download83
  Stock
  File Size3.20 MB
  Create Date2017-10-17
  Download

  Барилга, хот байгуулалтын яамнаас Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын техникийн туслалцаагаар хэрэгжүүлж байгаа ”Монгол Улсын хот байгуулалтын салбарын чадавхийг бэхжүүлэх төслийн 2 дугаар үе шат” төслийн хүрээнд 2015 онд Монгол Улсын Их хурлаас баталсан “Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай” хуулийг сурталчлах зорилгоор иргэд, олон нийтэд зориулсан 10 минут болон богино хувилбар болох 5 минутын  видео танилцуулга, гарын авлагыг англи, монгол хэлээр боловсруулан танилцуулж байна.