Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам/Төсөл/

  0
  2206

  Download178
  Stock
  File Size0.00 KB
  Create Date2016-12-05
  Download

  Үндэслэл /Хуулийн заалт/: Барилгын тухай хуулийн 33.1.15 дахь хэсэг.

  Санал авах сүүлийн өдөр: 2017.01.05.