БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИМ ТООЦООЛЛЫН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ БАТАЛГААЖУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/

  0
  361

  Download41
  Stock
  File Size74.00 KB
  Create Date2018-04-12
  Download

  Барилга байгууламжийн цахим тооцооллын программ хангамжийг баталгаажуулж хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна.

  Журмын төсөлд өгөх саналыг bayarbaatar@mcud.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

  Санал авах сүүлийн өдөр: 2018 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр.