Баримт бичгүүд

Title Download
Хот, сууриныг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн танилцуулга /Монгол/
  1 files      49 downloads
Download
АВТО ЗОГСООЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      75 downloads
Download
ХОТ, СУУРИНЫ НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      51 downloads
Download
МОНГОЛ УЛСЫН ГРАВИМЕТРИЙН ТУЛГУУР СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ ДҮРЭМ БНбД 11-10-17 /ТӨСӨЛ/
  1 files      10 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын яамны дотоод аудитын 2017 оны төлөвлөгөө
  1 files      20 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын яамны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө
  1 files      8 downloads
Download
Монгол-Хятадын 2 дахь удаагийн экспо: УРИЛГА
  1 files      18 downloads
Download
Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт
  1 files      52 downloads
Download
Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт 2017.06.12
  1 files      83 downloads
Download
ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОРИЛГООР ӨМЧЛӨГЧ, ЭЗЭМШИГЧ ГАЗРААР ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/
  1 files      96 downloads
Download
Сайдын тушаал 2017.04.10 №68: Эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай
  1 files      94 downloads
Download
Сайдын тушаал 2017.04.03 №63: Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай
  1 files      107 downloads
Download
САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ-2017
  1 files      35 downloads
Download
САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНЫ ДЭГ
  1 files      6 downloads
Download
САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ
  1 files      6 downloads
Download
САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
  1 files      18 downloads
Download
Улаанбаатар хот болон Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүдийн газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураг, танилцуулга
  1 files      446 downloads
Download
МУ-ы ШУА-ийн Ерөнхийлөгчийн тушаал – 20161223 А/201
  1 files      93 downloads
Download
Сайдын тушаал: 20161222 – №198
  1 files      209 downloads
Download
“ХОТ, СУУРИН ГАЗРЫГ ДАХИН ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ын төсөл
  1 files      158 downloads
Download