Баримт бичгүүд

Title Download
Барилгын салбарын мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох журам
  1 files      119 downloads
Download
2016 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт
  1 files      183 downloads
Download
2016 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн жагсаалт
  1 files      344 downloads
Download
“ЗАМЫН-ҮҮДИЙН ДЭД БҮТЦИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ”-ИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
  1 files      426 downloads
Download
ӨМНӨГОВЬ, ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХИЛИЙН ОЙРОЛЦОО СУУРИН ГАЗРУУДЫН ХӨГЖЛИЙН G0204-MON ТӨСӨЛ
  1 files      218 downloads
Download
“ЭРДЭНЭТ ХОТЫН БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ӨРГӨТГӨЛ”-ИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
  1 files      217 downloads
Download
УЛААНБААТАР ХОТЫН VII, XIV, МҮОНРТ-ИЙН ХОРООЛЛЫН ОРОН СУУЦ, ДЭД БҮТЦИЙН ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛГА
  1 files      371 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  1 files      277 downloads
Download
Ус дулаан хангамж ариутгах татуургын сүлжээ үерийн усны байгууламжийн геодезийн ажил
  1 files      95 downloads
Download
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
  1 files      252 downloads
Download
САЙДЫН ТУШААЛ
  1 files      252 downloads
Download
ИРГЭДИЙГ ТҮРЭЭСИЙН ОРОН СУУЦАНД ХАМРУУЛАХ ЖУРАМ
  1 files      196 downloads
Download
АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
  1 files      107 downloads
Download
АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
  1 files      90 downloads
Download
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
  1 files      174 downloads
Download
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  1 files      64 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
  1 files      37 downloads
Download
ЯАМНЫ АППАРАТЫН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
  1 files      79 downloads
Download
ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
  1 files      54 downloads
Download
ТУШААЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
  1 files      28 downloads
Download