Баримт бичгүүд

Title Download
БХБ-ын сайдын тушаал | 2018.03.29 №46
  1 files      96 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого
  1 files      112 downloads
Download
Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээ
  1 files      472 downloads
Download
Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм
  1 files      516 downloads
Download
Эрчим хүч, харилцаа холбооны инженерийн байгууламжийн геодезийн ажил БД 11-120-17 №190
  1 files      132 downloads
Download
Сайдын тушаал 2017.04.10 №68: Эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай
  1 files      123 downloads
Download
Сайдын тушаал 2017.04.03 №63: Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай
  1 files      138 downloads
Download
МУ-ы ШУА-ийн Ерөнхийлөгчийн тушаал – 20161223 А/201
  1 files      122 downloads
Download
Сайдын тушаал: 20161222 – №198
  1 files      281 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал /2014.04.09 №56/
  1 files      54 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал /2015.11.20 №227/ – Барилга, хот байгуулалтын салбарын тэргүүний ажилтан болон яамны шагнал олгох журам
  1 files      85 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал /2016.05.10 №83/ – Тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын төсвийг нөөцийн аргаар зохиох аргачилсан зөвлөмж
  1 files      39 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал /2016.05.12 №85/
  1 files      228 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал /2016.12.28 – №203/ – Барилга байгууламжийн нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээг хэрэглэх дүрэм
  1 files      504 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал /2016.12.08 – №А193/ – Барилгын материалын туршилт, шинжилгээ, судалгааны ажил эрхлэх нэгдсэн лабораторийн дүрэм
  1 files      39 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал /2016.12.27-№200/ – Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай
  1 files      46 downloads
Download
ШУ-ны академийн ерөнхийлөгчийн тушаал /2016.12.23-№А201/ – Газар хөдлөлийн бичил мужлал батлах тухай
  1 files      27 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал /2017.02.26-№26/ – Зорилтот бүлгийн иргэдийг түрээсийн орон сууцанд хамруулах журам
  1 files      60 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал /2017.02.06-№23/
  1 files      72 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал /2017.02.16 -№35/
  1 files      96 downloads
Download