Баримт бичгүүд

Title Download
Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм
  1 files      447 downloads
Download
“Өндөр барилга байгууламжийн хэв гажилтыг тодорхойлох, үйлдвэрийн технологийн тоног төхөөрөмж суурилуулах үеийн геодезийн хэмжилт” /БД 11-118-17/ – Сайдын тушаал /2017.02.16 – №34/
  1 files      85 downloads
Download
“Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолын төлөвлөлт” /БД 32-101-17/ – Сайдын тушаал /2017.02.16-№33/
  1 files      50 downloads
Download
Газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураг ашиглах норм, дүрэм
  1 files      120 downloads
Download
Барилгын материалын туршилт, шинжилгээ, судалгааны ажил эрхлэх нэгдсэн лабораторийн дүрэм
  1 files      73 downloads
Download
Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх журам
  1 files      128 downloads
Download
ББ-ийн зураг төсөлд магадлал хийх экспертэд тавигдах шаардлага, түүнийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж эрх олгох журам
  1 files      94 downloads
Download
Барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт тавих дүрэм
  1 files      100 downloads
Download
Архитектор, инженерийн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам
  1 files      95 downloads
Download
Барилгын салбарын шинжлэх ухаан, техник технологийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам
  1 files      75 downloads
Download
Барилгын төсөвчний ёс зүйн дүрэм
  1 files      125 downloads
Download