Боловсруулж буй эрх зүйн акт

Иргэн та хууль дүрэм журмын төсөлд өгөх санал, хүсэлтээ draft@mcud.gov.mn хаягаар илгээнэ үү.

Хууль, дүрэм журмын төсөлд санал өгөхдөө уг төсөл цахим хуудсанд тавигдсанаас хойш 30 хоногийн дотор ирүүлэх боломжтойг анхаарна уу.

Title Download
Авто зогсоолын тухай хуулийн үзэл баримтлал
  1 files      51 downloads
Download
Авто зогсоолын тухай хуулийн төсөл
  1 files      40 downloads
Download
Хот, суурины ногоон байгууламжийн тухай хуулийн үзэл баримтлал
  1 files      51 downloads
Download
Хот, суурины ногоон байгууламжийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга
  1 files      64 downloads
Download
Ил, далд ажлын акт /ТӨСӨЛ/
  1 files      544 downloads
Download
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИМ ТООЦООЛЛЫН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ БАТАЛГААЖУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/
  1 files      41 downloads
Download
АВТО ЗОГСООЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      139 downloads
Download
ХОТ, СУУРИНЫ НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      117 downloads
Download
МОНГОЛ УЛСЫН ГРАВИМЕТРИЙН ТУЛГУУР СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ ДҮРЭМ БНбД 11-10-17 /ТӨСӨЛ/
  1 files      18 downloads
Download
ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОРИЛГООР ӨМЧЛӨГЧ, ЭЗЭМШИГЧ ГАЗРААР ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/
  1 files      133 downloads
Download
“ХОТ, СУУРИН ГАЗРЫГ ДАХИН ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ын төсөл
  1 files      203 downloads
Download
Барилгын салбарын мэргэжилтэн болон хуулийн этгээдийн бүртгэл хөтлөх, шинэчлэх, мэдээллийг мэдээллийн санд байршуулах, мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах журам /Төсөл/
  1 files      52 downloads
Download