Утасны жагсаалт

УДИРДЛАГА

Албан тушаал Албан хаагчийн нэр Утасны дугаар
Сайд Х.Баделхан 320820
Дэд сайд Ш.Лхамсүрэн 330971
Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Магнайсүрэн 320528

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

Албан тушаал Албан хаагчийн нэр Утасны дугаар
Газрын дарга У.Отгонбаяр 76003333(1122)
Хүний нөөцийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Батжанцан 76003333(1124)
Салбарын сургалт, ажиллах хүч, мэргэжилтний асуудал, өргөдөл, гомдол  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Эрдэнэчимэг 76003333(1124)
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоотой ажиллах асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 76003333(1125)
Улсын Их Хурал, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал, сайдын зөвлөлийн хэлэлцэх асуудал, сайдын ажлын зохицуулалт  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Д.Гэрэлмаа  76003333(1123)
Дотоод ажил  хариуцсан мэргэжилтэн Б.Эрдэнэболд 76003333(1124)
Дотоод сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн М.Ганбат 76003333(1123)
Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Х.Нурлан 76003333(1125)
Албан хэрэг, шуурхай ажил хариуцсан мэргэжилтэн – Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах 320528
Албан хэрэг хөтлөлтийн зохицуулалт, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн Н.Пагмасүрэн  310612
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хариуцсан туслах мэргэжилтэн Б.Мөнхтуул  76003333(1126)
Сайдын зөвлөх  Л.Ганбаатар  76003333(1125)
Сайдын туслах Б.Отгонпүрэв 320820
Дэд сайдын туслах О.Мөнхбаяр 330971
Гэрээт Ю.Нямсүрэн 310612

 

САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС

Албан тушаал Албан хаагчийн нэр Утасны дугаар
Санхүүгийн хэлтсийн дарга бөгөөд Ерөнхий санхүүч Д.Баярсайхан 76003333(1133)
Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн Г.Хонгорзул 76003333(1132)
Санхүүгийн төсөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 76003333(1134)
Төрийн сангийн гүйлгээ баталгаажуулалт, тайлангийн нэгтгэл хариуцсан мэргэжилтэн Т.Ууганбаяр 261422
Төрийн сангийн гүйлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Н.Мөнгөншагай
Нягтлан бодогч П.Дэлгэрмаа 76003333(1134)
Хангамжийн менежер-аж ахуйн нярав Ч.Амартүвшин

 

ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

Албан тушаал Албан хаагчийн нэр Утасны дугаар
Хэлтсийн дарга Б.Нямдорж 76003333(1136)
Салбарын эрх зүйн зохицуулалт, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Б.Амартүвшин 76003333(1136)
Салбарын эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Э.Эрдэнэбат 76003333(1136)
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Д.Монголжингоо 76003333(1136)

 

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС

Албан тушаал Албан хаагчийн нэр Утасны дугаар
Хэлтсийн дарга Б.Алтайбаатар 76003333(1135)

76003333(1137)

Гадаадын хөрөнгө оруулалт, хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн А.Лхамсэржид
Гадаадын хөрөнгө оруулалт, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Б.Анх-Оргил

БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

Албан тушаал Албан хаагчийн нэр Утасны дугаар
Газрын дарга Л.Батжаргал 321511
Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлого, төлөвлөлт, төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Э.Усанболор 76003333(1140)

 

Хот байгуулалт, газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн салбарын бодлого, төлөвлөлт, төсөл, хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн А.Энхтүвшин
Төсвийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн С.Должинсүрэн 76003333(1142)
Салбарын норм, нормативын бодлого, суурь судалгаа, статистик мэдээлэл, мэдээллийн сан, асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Эрхэмбаяр
Орон сууц нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарын бодлого, төлөвлөлт,  төсөл хөтөлбөр, ипотекийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Батболд

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Албан тушаал Албан хаагчийн нэр Утас
Хэлтсийн дарга Н.Тилеухан 76003333(1145)
Үйлдвэрлэлийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн 76003333(1145)
Салбарын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ БОДЛОГЫН ГАЗАР

Албан тушаал Албан хаагчийн нэр Утас
Газрын дарга Б.Гүнболд 76003333(1177)
Хүн амын нутагшилт суурьшил, бүс нутгийн хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Э.Ариунням 76003333(1171)
Хот байгуулалтын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн  Д.Бэлэгсайхан 76003333(1171)
Бүс нутаг, хот төлөвлөлтийн эдийн засгийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн М.Гантөмөр  261427
Газрын харилцааны бодлого, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт    хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Болормаа 76003333(1170)
Газрын кадастр, өмчлөл, үнэлгээ, төлбөрийн асуудал    хариуцсан мэргэжилтэн Б.Гоёсайхан 76003333(1171)
Хот, суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, дэд бүтэц, дахин төлөвлөлтийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Нямдаш  76003333(1171)
Геодези, зураг зүй, орон зайн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнхсайхан 76003333(1170)

БАРИЛГА, БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

Албан тушаал Албан хаагчийн нэр Утас
Газрын дарга Б.Соёмбоо 76003333(1155)
Барилга угсралт, үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 76003333(1150)
Инженер, геологийн бодлогын хэрэгжилт  хариуцсан  мэргэжилтэн О.Баярбаатар 76003333(1151)
Барилга байгууламжийн хөдөлмөр хамгаалал,  аюулгүй ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Батзориг 76003333(1151)
Барилгын машин механизм, механикжуулалтын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 76003333(1152)
Барилгын машин механизм, Барилгын зураг төслийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Батцэнд 76003333(1152)
Төсөв, үнэ бүрдэл хариуцсан мэргэжилтэн С.Должинсүрэн  76003333(1150)
Барилгын материал үйлдвэрлэлийн  бодлого, лабораторын асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн Г.Цэрмаа 76003333(1150)

НИЙТИЙН АЖ АХУЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

Албан тушаал Албан хаагчийн нэр Утас
Газрын дарга О.Лхагвацэдэн  76003333(1166)
Орон сууцны бодлогын хэрэгжилт хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн О.Энхтуяа 76003333(1160)
Хот, суурины ус, хангамж, ариутгах татуургын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Р.Батчимэг 76003333(1161)
Хот, суурины ус хангамжийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Оюунчимэг 76003333(1161)
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн П.Ганбаатар 76003333(1160)
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын үнэ тарифын судалгаа, эдийн засгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 76003333(1160)
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын менежмент хариуцсан мэргэжилтэн Д.Мөнхбаатар 76003333(1160)

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

Албан тушаал Албан хаагчийн нэр Утас
Газрын дарга Н.Нарантуяа 76003333(1199)
Орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн  салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Бор 76003333(1190)
Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн А.Энхтуяа 76003333(1191)
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн  76003333(1191)
Хот байгуулалт, газрын харилцаа, геодези зураг зүйн салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  хариуцсан мэргэжилтэн С.Золжаргал 76003333(1190)
Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Түвшрэх 76003333(1191)

ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

 Албан тушаал  Албан хаагчийн нэр  Утас
 Газрын дарга Т.Болорчулуун  76003333(1188)
 Цахилгаан, автоматик, холбоо-дохиоллын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Ү.Бадамсүрэн  76003333(1180)
 Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Б.Гандолгор  76003333(1181)
Усны барилга байгууламжийн бодлогын хэрэгжилт асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Мөнгөнсувд  76003333(1181)
Дулаан хангамжийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Э.Бат-Эрдэнэ  76003333(1180)