Түүхэн замнал

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.

Барилгын салбараас төрсөн Хөдөлмөрийн баатар, Гавъяат барилгачин, сайд дарга нар

С.Хэрлэн Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар
Б.Дорж Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар
Д.Жүгдэр Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар
Ш.Галсан Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар
Д.Дармаа Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар
Т.Хадхүү Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар
Р.Зинээмэдэр Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар
Б.Цээхээ Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар
Л.Цэрэндондог Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Н.Тогтох Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Л.Шагдар-Рагчаа Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Ө.Дорждэрэм Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
И.Сүрэнбаяр Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Б.Жүгдэр Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Б.Равдансамбуу Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Ш.Хүрэлтогоо Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
С.Даш Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
С.Чулуунбаатар Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Д.Жамъян Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Г.Лувсандорж Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Н.Лхагва Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Ч.Эрдэнэ-Очир Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Л.Нямсүрэн Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Ц.Баатар Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Э.Цогт Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Д.Мандах Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Д.Баянцагаан Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Б.Нэмэхбаатар Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Д.Намсрай Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
П.Жигжид Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Б.Рагчаа Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Т.Даваажав Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Го.Мягмар Монгол Улсын Гавъяат барилгачин
Л.Мөнхбат Монгол Улсын Төрийн шагналт
Н.Баянсайхан Монгол Улсын Төрийн шагналт
Л.Нямсамбуу Сайд асан
Л.Цээсүрэн Орлогч сайд асан
Г.Болд Орлогч сайд асан
Б.Буриад Орлогч сайд асан
Б.Эрдэнэ-Очир Орлогч сайд асан
Мэлсчо Орлогч сайд асан
Л.Тогтохбаяр Ахмадын хорооны дарга