ТӨРӨӨС БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО/төсөл/

0
779

ОЛОН НИЙТИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлогын төсөл, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөлтэй танилцаж, саналаа Барилга, хот байгуулалтын яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн А.Энхтүвшин  76003333/1140/ утсаар холбогдож эсхүл <enkhtuvshin@mcud.gov.mn> цахим хаягаар 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлогын төслийг ЭНД-с татаж үзнэ үү.

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний төсөл ЭНД-с татаж үзнэ үү.

Саналын товъеог ЭНД-с татаж үзнэ үү.