Тусгай зөвшөөрөл цуцлах, түдгэлзүүлэх тухай

0
955