“Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлсний үр дүн, цаашдын зорилт” үндэсний форум зохион байгуулагдана

0
744

Форумын хөтөлбөр