БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

0
2831

2017 оны 04 сарын 03 өдөр                      Дугаар: 63                          Улаанбаатар хот

Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай

           Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий сайдаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг биелүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

1.“Жагсаалт батлах тухай” Барилгын хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 23 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтыг шинэчлэн баталсугай.

2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Жагсаалт батлах тухай” Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 23 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД                              Г.МӨНХБАЯР

Тушаалын хавсралтыг ЭНД дарж үзнэ үү.