Төсөл хөтөлбөр

Title Download
Барилга, хот байгуулалтын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого
  1 files      112 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын салбарт гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт
  1 files      323 downloads
Download
Мэргэжлийн зэргийн мэдээлэл-2016 хагас жилийн байдлаар
  1 files      112 downloads
Download
Салбарын төрийн албан хаагчдын мэдлэг мэргэшлийг дээшлүүлэх хөтөлбөр
  1 files      63 downloads
Download
“ЗАМЫН-ҮҮДИЙН ДЭД БҮТЦИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ”-ИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
  1 files      428 downloads
Download
ӨМНӨГОВЬ, ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХИЛИЙН ОЙРОЛЦОО СУУРИН ГАЗРУУДЫН ХӨГЖЛИЙН G0204-MON ТӨСӨЛ
  1 files      221 downloads
Download
“ЭРДЭНЭТ ХОТЫН БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ӨРГӨТГӨЛ”-ИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
  1 files      221 downloads
Download
УЛААНБААТАР ХОТЫН VII, XIV, МҮОНРТ-ИЙН ХОРООЛЛЫН ОРОН СУУЦ, ДЭД БҮТЦИЙН ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛГА
  1 files      372 downloads
Download