Удирдлагын тушаал, шийдвэр

Title Download
БХБ-ын сайдын тушаал | 2018.03.29 №46
  1 files      83 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого
  1 files      109 downloads
Download
Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээ
  1 files      461 downloads
Download
Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм
  1 files      502 downloads
Download
Эрчим хүч, харилцаа холбооны инженерийн байгууламжийн геодезийн ажил БД 11-120-17 №190
  1 files      127 downloads
Download
Сайдын тушаал 2017.04.10 №68: Эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай
  1 files      119 downloads
Download
Сайдын тушаал 2017.04.03 №63: Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай
  1 files      136 downloads
Download
МУ-ы ШУА-ийн Ерөнхийлөгчийн тушаал – 20161223 А/201
  1 files      119 downloads
Download
Сайдын тушаал: 20161222 – №198
  1 files      274 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал /2014.04.09 №56/
  1 files      53 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал /2015.11.20 №227/ – Барилга, хот байгуулалтын салбарын тэргүүний ажилтан болон яамны шагнал олгох журам
  1 files      76 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал /2016.05.10 №83/ – Тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын төсвийг нөөцийн аргаар зохиох аргачилсан зөвлөмж
  1 files      38 downloads
Download