Хэрэгжүүлж буй төслүүд

 • Warning (2): escapeshellarg() has been disabled for security reasons [APP/Vendor/phpThumb/phpthumb.class.php, line 1129]
  Warning (2): escapeshellarg() has been disabled for security reasons [APP/Vendor/phpThumb/phpthumb.class.php, line 1175]
  Warning (2): escapeshellarg() has been disabled for security reasons [APP/Vendor/phpThumb/phpthumb.class.php, line 1175]
  “Үндэсний Үйлдвэрлэл” “Үндэсний Үйлдвэрлэл” Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2014-08-21
 • Барилга, хот байгуулалтын салбарт хэрэгжиж буй гадаадын төсөл, хөтөлбөрүүд Барилга, хот байгуулалтын салбарт хэрэгжиж буй гадаадын төсөл, хөтөлбөрүүд Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2014-05-26
 • МУ-ын Засгийн газраас АХБ-тай хамтран хэрэгжүүлэх МУ-ын Засгийн газраас АХБ-тай хамтран хэрэгжүүлэх "Өмнөговь, Дорноговь аймгийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл" Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2013-12-18
 • ХБНГУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа ХБНГУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа "Хотын хөгжил, барилгын салбар болон мэргэжлийн сургалтыг дэмжих хөтөлбөр" төсөл Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2013-12-18
 • АХБ-ны АХБ-ны "Албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн үеийн хууль эрх зүйн орчны шинэчлэл " /ТА 7566-REG/ дэд төсөл Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2013-12-10

Холбоосууд

Тоолуур

Санал асуулга